Що можна знайти на сайті?

Закрити - 2016Показники - 2016
Закрити - 2017Показники - 2017

Закрити - 2016Показники - 2016
Закрити - 2017Показники - 2017
ТОП - виробників галузі

Інші виробники


Закрити - 2016Показники - 2016
Закрити - 2017Показники - 2017
ТОП - виробників галузі

Інші виробники


Закрити - 2016Показники - 2016
Закрити - 2017Показники - 2017
ТОП - виробників галузі

Інші виробники


Новини будівельної галузі - Статті

Дивитися всі публікації


Виставки, конференції, форуми

Дивитися ще


Інфографіка

Дивитися ще


Останні теми та повідомлення на форумі
Наукові статті та література

Читати статті

Всі книжки

Нормативні документи

Дивитися всі документиПоділитися
< Довідник

Основними передумовами для використання сухого способу є: докорінне поліпшення процесів гомогенізації сировинної суміші, створення високопотужних агрегатів для одночасного підсушування і помелу сировини, створен ня потужних пічних агрегатів (печей з циклонними та шахтно-циклонними теплообмінниками), витрата теплоти в яких становить 3100— 4000 кДж/кг клінкеру (в довгих печах, що працюють за мокрим способом,— 5300—6500 кДж/кг). При сухому способі виробництва зменшується загальна витрата теплоти на сушіння і випалювання: при вологості сировини 25 % — на 1680, при вологості 12 % — на 840 кДж/кг.

Лише в тих випадках, коли вологість вихідної сировини перевищує 20 %, кількості теплоти, що витрачається при сухому і мокрому способах виробництва, приблизно однакові. Відхідні пічні гази при сухому способі виробництва мають знижену вологість і можуть використовуватись для підсушування сировини. Хоча помел за мокрим способом ефективніший, ніж за сухим, однак у зв'язку з тим, що для печей з циклонними теплообмінниками ви користовують більш низькодисперсну сировинну суміш, загальна витрата електроенергії на помел при мокрому способі не перевищує витрати електроенергії при сухому способі тільки при застосуванні сировини, що легко диспергується у воді.

При випалюванні за сухим способом різко скорочується витрата прісної води, що в останні роки набуває важливого значення. Запиленість газів при сухому способі виробництва значно вища, ніж при мокрому, але загальний об'єм відхідних пічних газів на 35— 40 % менший, а отже, витрати на обезпилювання приблизно однакові. Сухий спосіб знижує витрату палива на 30—40 % порівняно з мокрим способом, а металомісткість пічних агрегатів — у 2,5—3 рази. Застосування сухого способу дасть можливість збільшити одиничну потужність агрегатів, що, в свою чергу, зменшить витрати на одиницю продукції.

Схема сухого способу виробництва цементу

При сухому способі сушка сировини проводиться в процесі приготовлення шихти: перед подрібненням чи в процесі подрібнення в дробарках чи млинах с одночасною сушкою. При мокрому способі виробництва шлам переміщується гідротранспортом – самопливом чи за допомогою ценробіжних насосів, при сухому способі використовують пневмотранспорт, шнеки і елеватори, що підвищує забруднення пилом повітря в цехах і на території заводу і потребує установки допоміжного обладнання для забезпечення аспіраційного повітря. Текучість шламу забезпечуючи його гідротранспорт, досягається при вологості 34 – 42 %. Виходячи з цього, при приготуванні сировинного шламу необхідно додатково вводити від 5 до 30 % води. В результаті питомий розхід тепла на випал при сухому способі складає 2900 – 3750 кДж/кг клінкеру, а при мокрому – в 2 – 3 рази більше.

В цілому при сухому способі необхідно затратити 3100 - 4400 кДж на 1кг клінкеру проти 5440 кДж при мокрому способі. Економія тепла при сухому способі виробництва складає 1650 – 2900 кДж/кг клінкеру. Об’єм пічних агрегатів при сухому способі на 35 – 40 % менше, ніж при мокрому способі при однаковій продуктивності печей. В результаті при сухому способі виробництва знижується вартість обезпилення пічних газів, мають більше можливості використання тепла відхідних газів для сушки сировини, що позволяє додатково знизити загальний розхід палива на виробництво клінкеру, але визиває ускладнення технологічних схем.

Найбільш широко при сухому способі використовують короткі печі з запічними циклонними теплообмінниками, в яких в зваженому стані проходить підігрів шихти до 1073 - 1123 К і часткова декарбонізація до 30 %. Якщо в сировині чи золі палива міститься більша кількість лугів і одночасно присутні хлоровмісні сполуки, то в печі виникають летючі сполуки, які осаджуються в циклонних теплообмінниках, газоходах між піччю і теплообмінниками першої ступеню чи в газоходах між першою і другою ступенями теплообмінника.

Це значно ускладнює роботу і накладає обмеження на склад сировинних матеріалів, які придатні для сухого способу виробництва.

Приготування сировинної суміші у вигляді порошку ускладнює технологічну схему і збільшує кількість встановленого обладнання, причому часто більш складного по установці. При сухому способі складніше забезпечити необхідні санітарні умови і охорону навколишнього середовища, нижче коефіцієнт використання обладнання в часі, вище трудові затрати.